Safun PalmBall


PalmBall คือ  ลูกวอลเล่บอล ขนาดเล็ก (mini-Volleyball) สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นกีฬา หรือ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

ลูกวอลเล่บอลผลิตด้วยผ้าไนล้อนพิเศษบรรจุด้วยวัสดุที่มีความยืดหยุ่นและนุ่มนิ่มมีรูปทรงเป็นลูกบอล
มีขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 นิ้ว มีน้ำหนักประมาณ 15 กรัม
 ใช้เป็นอุปกรณ์กีฬาเพื่อการออกกำลังกายด้วยการตี-โต้ไปมาด้วยมือ / ฝ่ามือ เหมือนวอลเล่บอล
(Volleyball), 
ใช้โยน-รับ เพื่อพัฒนาทักษะของสายตาและมือ (hands-eyes-coordination),
ใช้เล่นขว้างปาใส่กัน (Dodgeball) โดยไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายแก่ผู้เล่น

  
 Email to Order |   Back to Home